Miot COCO Queen Blanche z Marysina &DENIS Panorama Beskyd
1 dziewczynka i 4 chłopców ur 5.X.2015